Skip to content

NAFTA ODAROMATYZOWANA

Nafta otrzymywana jest w procesie rafinacji ropy naftowej poprzez odprowadzenie frakcji podczas destylacji z początkową temperaturą wrzenia (PTW) w zakresie od 150 do 180 °C i końcową temperaturą wrzenia (KTW) w zakresie od 225 do 250 °C, przy czym frakcja ta musi być wolna od siarki.
Nafta jest wykorzystywana przede wszystkim do produkcji paliw lotniczych (do samolotów z silnikami turboodrzutowymi i turbośmigłowymi). Jest ona także głównym składnikiem dodatków przeznaczonych do samochodów (czyszczenie wtryskiwaczy itp.).
Po przejściu hydrorafinacji, nafta jest wykorzystywana w różnorodnych zastosowaniach specjalistycznych.

Zastosowania nafty odaromatyzowanej:

  • w produkcji żywic
  • w produkcji farb
  • w produkji środków czystości
  • w wytwarzaniu produktów do usuwania tłuszczy (w dozownikach lub tubkach)
  • w wytwarzaniu produktów do zwalczania szkodników
  • w zakresie obróbki metali itp.

Nafta o ultra niskiej zawartości składników aromatycznych KETRUL®
Druga rodzina płynów węglowodorowych KETRUL® obejmuje naftę hydrorafinowaną o drastycznie zredukowanej zawartości składników aromatycznych. Odzwierciedla to ambicję działu Płynów Specjalnych firmy
TotalEnergies, aby oferować produkty o toksyczności i ekotoksyczności znacznie niższej niż wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Produkty te charakteryzują się bardzo niską zawartością związków aromatycznych, co przekłada się na większą elastyczność w zakresie  zastosowania .

Które rozpuszczalniki KETRUL należy wybrać?
Wybór rodzaju nafty zależy od wymaganej temperatury zapłonu i prędkości parowania.
Rozpuszczalniki te są zalecane szczególnie do wykorzystania w następujących zastosowaniach:

  • farby, zwłaszcza wymagające wydłużonego czasu wysychania
  • konserwacja drewna (niska prędkość parowania umożliwia lepsze wnikanie do wnętrza drewna)
  • usuwanie tłuszczu (wysoka temperatura zapłonu zapewnia bezpieczeństwo stosowania tych produktów)
  • obróbka metali (walcowanie, płyny zapobiegające korozji itp.)

W przypadku zastosowań, w których wymagana jest niska prędkość parowania, należy stosować produkty KETRUL® D85, KETRUL® 220 lub KETRUL® D100, charakteryzujące się wysoką temperaturą zapłonu.
KETRUL® D100 nie powoduje emisji lotnych związków organicznych (LZO). KETRUL® D100 został sklasyfikowany jako produkt nieemitujący LZO zgodnie z definicją podaną w Dyrektywie 1993/13/WE w przypadku zastosowania w temperaturze 20 °C, jeśli ciśnienie jego oparów wynosi >0,01 kPa.

W przypadku potrzeby uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.