Skip to content

Aktualności

2020-04-09

25latpopihn

Informacja prasowa

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 w niespotykany dotąd sposób wpłynęła na gospodarkę i relacje między ludźmi. Nie wiemy jak długo i w jakim stopniu dotknie każdą branżę i każdego człowieka, jakie wywoła skutki społeczno-gospodarcze. Stosowanie się do czasowych ograniczeń kontaktów międzyludzkich może mieć wpływ na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dlatego cała branża paliwowa, od początku pandemii, wdraża procedury i zmiany, zarówno te wymagane, ale także wiele ponadstandardowych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom.

Niebagatelne znaczenie ma w tych działaniach fakt, że członkowie POPiHN to także międzynarodowe korporacje, które mogą dzielić się know how z zasad postępowania w razie epidemii, już wdrożonych w innych częściach świata, na przykład krajach azjatyckich.

W ramach przygotowań do zmieniającej się dynamicznie sytuacji wraz z Ministerstwem Klimatu opracowaliśmy jako branża różne scenariusze zdarzeń i dostosowane do nich działania. Dzięki temu jesteśmy z pewnością lepiej przygotowani do prowadzenia działalności w różnych sytuacjach w dobie pandemii.

Za najważniejsze i krytyczne dla prowadzenia działalności biznesowej uważamy bezpieczeństwo pracowników i klientów. Dbanie o bezpieczeństwo jest dziś wspólnym priorytetem – wszyscy musimy być w to zaangażowani i za to odpowiedzialni – dlatego prowadzimy edukację promującą praktyki ograniczające ryzyko zakażenia #dbajmyosiebie. W ostatnich tygodniach firmy członkowskie z wielkim zaangażowaniem i wysiłkiem wdrożyły wiele procedur i zmian w wewnętrznych regulaminach minimalizując ryzyko zakażenia. Działające w spółkach paliwowych zespoły kryzysowe dostosowały procedury do rozporządzeń i ustaw oraz komunikatów i informacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Branżowe praktyki bezpieczeństwa dotyczące wdrożenia środków i rozwiązań, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia pracowników, kontrahentów i klientów dostosowane są do realiów funkcjonowania stacji paliw, transportu, baz i hurtowni paliw, a także producentów.

Zmiany organizacyjne na stacjach paliw dotyczą:

Pracowników, którzy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, szczegółowe informacje BHP i schematy zachowań w przypadku kontaktu z zakażonymi. Miejsca pracy zostały dostosowane do wymogu 1.5 metrowego dystansu pomiędzy pracownikami.

Stref kasy i sklepu, które wyposażone zostały w osłony z pleksiglasu. Przygotowano też rękawiczki jednorazowe dla klientów oraz zwiększono ilość środków do dezynfekcji. Regularnie dezynfekowane są blaty i terminale. Oznakowanie bezpiecznych odległości, wprowadzone na wielu stacjach, pomaga klientom w zachowaniu bezpiecznego 2 metrowego dystansu od kasjerów i między sobą. Na stacjach zachęca się do bezgotówkowych płatności. Wprowadzono także ograniczenie ilości osób mogących w jednym czasie przebywać w sklepie, w zależności od ilości kas. Na bieżąco dezynfekowane są strefy toalet, w których wyłączono suszarki automatyczne i zapewniono odpowiednie ilości ręczników papierowych i środków do zachowania higieny osobistej.

Stref restauracyjno–gastronomicznych. Dania przygotowywane są tylko na wynos, części restauracyjne zostały wyłączone z użytkowania, usunięto też akcesoria do gorących napojów ze stref dostępnych bezpośrednio dla klientów.

Podjazdów stacji, na których wprowadzono regularne dezynfekowanie dystrybutorów, pistoletów nalewczych i innych elementów obsługi klientów, zwiększono ilości foliowych rękawic oraz umieszczono informacje o obowiązku ich używania.

Firmy przygotowane są również do szybkiej reakcji na wypadek wystąpienia u pracownika lub klienta podejrzenia COVID 19 - począwszy od kwestii profilaktycznych jak zmianowy, bezkontaktowy tryb pracy załóg, po procedurę dezynfekcji obiektów. Wdrożone procedury często przewyższają krajowe przepisy prawne.

POPIHN na bieżąco informuje o zmianach dotyczących branży paliwowej na stronie www.popihn.pl oraz na Twitterze https://twitter.com/LeszekWiwala

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia informacji publikowanych przez poszczególnych członków organizacji, określających organizację pracy sieciowych stacji paliw w czasie pandemii.

Leszek Wiwała
Prezes-Dyrektor Generalny
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

dbajmyosiebie

2020-03-14

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i pracowników dlatego na naszych stacjach wdrożyliśmy specjalne środki bezpieczeństwa:

pandemia_1.3