Skip to content

Bepieczeństwo, priorytet

TotalEnergies FLUIDES stawia bezpieczeństwo i zdrowie ludzi na szczycie swoich priorytetów przez cały cykl życia swoich produktów, od ich wytworzenia do ostatecznego użycia łącznie z transportem.

Rozpuszczalniki podlegają umowom europejskim dotyczącym międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych. TotalEnergies Fluides wybiera firmy, których praktyki spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie organizacji i bezpieczeństwa działań transportowych, a personel odpowiedzialny za transport rozpuszczalników jest ściśle dobrany, przeszkolony i sprawdzony.

Ze względu na swoją lotność, rozpuszczalniki stanowią zagrożenie z powodu łatwopalności, szczególnie podczas załadunku, transportu i przechowywania. Karta charakterystyki (SDS) jest głównym źródłem informacji o zapobieganiu zagrożeń przez użytkowników.

Odwiedź witrynę Quick SDS

ŚRODOWISKO, PROAKTYWNE PODEJŚCIE

TotalEnergies FLUIDES angażuje się w minimalizowanie wpływu swoich działań na środowisko w całym cyklu życia swoich produktów co przejawia się poprzez:

Produkcja:

  • Poszukiwanie efektywności energetycznej i minimalizacja wyładowań
  • Łańcuch dostaw zoptymalizowany pod kątem redukcji gazów cieplarnianych
  • Rozwój pozbawionych zapachu, biodegradowalnych, mniej lotnych produktów…

Miejsce produkcji:

  • Zakład produkcyjny TotalEnergies FLUIDES w Oudalle, posiada certyfikat ISO 14001 od 1997 roku, jest zaangażowany w program redukcji emisji LZO .
  • Efektywność środowiskowa i emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności TotalEnergies Fluides są zintegrowane z raportowaniem środowiskowym całej grupy TotalEnergies