Skip to content

Spółki TotalEnergies w Polsce

O TotalEnergies

TotalEnergies to firma multienergetyczna, o światowym zasięgu, która produkuje i sprzedaje energię: ropę naftową i biopaliwa, gaz ziemny i gazy zielone, odnawialne źródła energii i energię elektryczną. Ponad 100 000 naszych pracowników dąży do tego, aby energia była coraz tańsza, czystsza, niezawodna i dostępna dla jak największej liczby odbiorców. Działając w ponad 130 krajach, TotalEnergies stawia zrównoważony rozwój we wszystkich jego aspektach w centrum swoich projektów i działań, aby przyczynić się do wzrostu dobrobytu ludzi.

Kluczowe liczby w Polsce

  • 1992
    Rozpoczęcie działalności w Polsce
  • 7000+
    Liczba pracowników TotalEnergies w Polsce

O TotalEnergies Marketing Polska

TotalEnergies Marketing Polska działa w Polsce od 1992 roku i ma ugruntowaną pozycję na rynku olejów silnikowych. Oferuje produkty dwóch znanych marek TotalEnergies i Elf. Od 2008 roku TotalEnergies oferuje również produkty bitumiczne oraz jest obecny na rynku przemysłowych płynów specjalnych. W grudniu 2014 roku TotalEnergies uruchomił pierwsze stacje benzynowe w Polsce, wchodząc tym samym na rynek detaliczny. W 2021 roku TotalEnergies otworzył pierwsze myjnie samochodowe i rozpoczął projekt tworzenia sieci ładowania pojazdów elektrycznych.

Pozostałe spółki TotalEnergies

AS 24 zajmuje się obsługą firm transportowych w zakresie paliwa, opłat autostradowych i zwrotu podatków. Oferuje swoim klientom bezpieczny i kompleksowy wachlarz usług, pozwalających zarządzać flotą na najwyższym poziomie.
Ponad 1600 stacji w 29 krajach, usługi dostępne 24/7, w 100% dedykowane profesjonalnemu transportowi.

https://www.as24.com/pl

Polska Grupa Biogazowa specjalizuje się w skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu – a docelowo biometanu, wprowadzanego do sieci gazowej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

https://polskagrupabiogazowa.pl

Hutchinson jest strategicznym producentem dla branży motoryzacyjnej i przemysłu. Dostarcza na światowe rynki dynamiczne oraz statyczne uszczelnienia karoseryjne. Z produktów firmy korzystają największe koncerny motoryzacyjne, lotnicze i producenci sprzętu AGD.

https://www.hutchinson.com/pl

Wivat jest częścią firmy Eurovat specjalizującej się w odzyskiwaniu podatku VAT i podatków od oleju napędowego dla przewoźników międzynarodowych. Założona w 1995 roku firma Eurovat od tego czasu rozwija swoją wiedzę i zapewnia prostą procedurę odzyskiwania podatków.

https://www.eurovat.eu/pl

Zespoły GreenFlex oferują szereg operacyjnych, zrównoważonych rozwiązań skupiających się na strategii i wydajności energetycznej, finansowaniu transformacji i zarządzaniu aktywami, integrując zrównoważoną wizję i strategię, zarządzanie relacjami z interesariuszami oraz odpowiedzialne produkty i konsumpcję. Rozwiązania te łączą wsparcie, analizę danych i finansowanie w celu uzyskania wymiernych, wymiernych rezultatów.

https://www.greenflex.com/

TotalEnergies Renewables Poland, wcześniej Novenergia, przekształciła się z małego funduszu zlokalizowanego w Portugalii i zajmującego się energią wiatrową do ogólnoeuropejskiej grupy ze spółkami zależnymi w 7 krajach oraz dużym portfelem i planami rozwoju w energetyce odnawialnej (wiatr na lądzie, słońce i woda).