Skip to content

Aby do 2050 roku osiągnąć, wspólnie ze społeczeństwem, neutralność węglową, TotalEnergies przekształca się w spółkę wykorzystującą wiele źródeł energii i wdraża konkretne plany działania w celu ograniczenia emisji i osiągnięcia celów krótko i średnioterminowych.

Spółka podejmuje działania mające na celu:

Zmniejszenie emisji z obsługiwanych obiektów przemysłowych (Zakres 1+2) o ponad 40% do roku 2030 i ujawnienie postępów poczynionych w obsługiwanych i nieobsługiwanych obiektach.

Zmniejszenie emisji pośrednich związanych ze swoimi produktami (Zakres 3), wspólnie ze społeczeństwem – klientami, dostawcami, partnerami i władzami publicznymi – poprzez pomoc swoim klientom w transformacji ich zapotrzebowania na energię.

Nasze postępy w roku 2021 i cele na rok 2030

Wiarygodność celów Spółki do roku 2050 zależy od jej zdolności do pokazania postępów, jakie poczyniła do tej pory. Spółka robi to poprzez publikowanie swoich wyników za rok 2021, zgodnych z jej celami, a czasem nawet wyprzedzających te cele:

Emisja z obsługiwanych obiektów spadła od 2015 roku o około 20%. Obejmuje to 4 Mt emisji z elektrowni gazowo-parowych w związku z realizacją nowej strategii Spółki w zakresie energii elektrycznej, polegającej na posiadaniu elastycznych mocy wytwórczych; spadek w przypadku działalności związanej z ropą naftową i gazem wyniósł 30%.

Jeśli chodzi o emisje pośrednie, związane z korzystaniem przez klientów z produktów Spółki:

- od 2015 roku emisje z Zakresu 3 na całym świecie spadły. W Europie emisje te spadły o 14% (z wyłączeniem COVID). W przypadku samych produktów naftowych emisje spadły o 19% (z wyłączeniem COVID);

- od 2015 roku wskaźnik intensywności emisji dwutlenku węgla w cyklu życia dla sprzedawanych przez Spółkę projektów energetycznych spadł o 10 punktów (z wyłączeniem COVID), co czyni z TotalEnergies lidera