Skip to content

Morska energetyka wiatrowa w TotalEnergies

TotalEnergies to globalna firma multienergetyczna, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i dostawą energii tj. ropa naftowa, biopaliwa, gaz ziemny i gaz LNG, zielone molekuły (wodór, paliwa syntetyczne) i energia elektryczna. Jesteśmy aktywni w ponad 130 krajach gdzie stawiamy na zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach, w szczególności w obszarze swoich projektów i operacji biznesowych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie.

2050 – neutralność klimatyczna

Naszą misją jest wytwarzanie coraz tańszej, czystej, niezawodnej i bardziej dostępnej dla jak największej liczby ludzi energii. Do roku 2050 chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną naszego biznesu – to jest nasza główna ambicja strategiczna.

2030 – 1 z 5 największych globalnych wytwórców odnawialnej energii

W ujęciu średnioterminowym, tj. do końca 2030, chcemy osiągnąć pozycję jednego ze światowych liderów produkcji odnawialnej energii elektrycznej, wytwarzając min. 100 TWh rocznie odnawialnej energii elektrycznej z naszej co najmniej 100 GW floty wytwórczej. Obecnie mamy zabezpieczony portfel ponad 70 GW mocy z perspektywą uruchomienia do roku 2030.

Morska energetyka wiatrowa jako istotny filar budowy globalnej firmy multienergetycznej – „integrated offshore wind farm”

Morska energetyka wiatrowa jest jedną z technologii, które rozwijamy w celu osiągnięcia naszego celu strategicznego. Realizując projekty morskich farm wiatrowych traktujemy je jako element zintegrowanego łańcucha wartości a nie tylko projekt „stand alone”. Identyfikujemy siebie jako integratora systemu transformacji energetycznej, chcemy aby morska energetyka wiatrowa stanowiła komponent:

1. Zintegrowanej i zrównoważonej farmy wiatrowej z dodatkowymi technologiami odnawialnymi, alternatywnymi elementami odbioru energii (tzw. „offtake”) przy jednoczesnej mobilizacji lokalnego łańcucha dostaw i siły roboczej;

2. Integrowała naturę, mając pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną i technologie fundamentacji pod projekty offshore nowej generacji.

Nasze zobowiązania na rzecz lepszej energii opierają się na dwóch filarach:

1. Środowisko: pozytywny wpływ na środowisko, projekty uwzględniające dziką naturę i odbudowę naturalnego ekosystemu (tzw. „dzika przyroda”), bieżący monitoring, ochrona i poprawa zasobów przyrodniczych.

2. Zrównoważony model integracji: integracja z pozostałymi elementami systemu energetycznego, z innymi zielonymi technologiami (zielone molekuły – wodór, amoniak, paliwa syntetyczne), umowy gwarancyjne i długoterminowe z lokalnym łańcuchem dostaw, budowa gospodarki ekosystemu zamkniętego neutralnego dla środowiska.

Obecny globalny portfel projektów morskich farm wiatrowych wynosi ponad 15 GW mocy. Są to projekty, których uruchomienie planowane jest do końca tej dekady.

Nasz model biznesowy opiera się na partnerstwach, które łączą w sobie mocne strony partnerów a także uzupełniają się kompetencyjnie. Stąd nie mamy jednej niezmiennej formuły współpracy z naszymi partnerami a każdy z naszych projektów odzwierciedla taki model współpracy, który przynosi najwięcej synergii i wartości dodanej dla inwestycji. Poniżej kilka przykładów projektów offshore realizowanych w ramach partnerstw strategicznych.

Seagreen – największa morska farma wiatrowa w Szkocji, największa morska farma wiatrowa wykorzystująca fundamenty stałe „bottom – fixed”

Jesteśmy udziałowcem największej obecnie, będącej w eksploatacji, morskiej farmy wiatrowej w Szkocji – Seagreen (ponad 1,5 GW mocy), gdzie zainstalowano 150 turbin wiatrowych o mocy 10 MW każda. Jest to jednocześnie, najgłębiej położona morska farma wiatrowa wykorzystują stały model fundamentacji (tzw. bottom fixed, typu jacket).

Kolejnym przykładem realizacji projektów offshore w partnerstwie jest morska farm wiatrowa – Yunlin zlokalizowana u wybrzeży Tajwanu.

Farma posiada moc zainstalowaną 640 MW, na którą składa się 80 turbin wiatrowych.

Aktywnie działamy również w regionie morza bałtyckiego. Na niemieckich wodach Morza Bałtyckiego rozwijamy projekt offshore klasy 1 GW, którego uruchomienie planowane jest do końca tej dekady. Liczymy, że również w Polsce będziemy mogli wspólnie z polskimi partnerami realizować projekty morskiej energetyki wiatrowej.