Skip to content

Troska o środowisko

Dążymy do tego, by działania na rzecz środowiska były w centrum naszych projektów i operacji, oraz by zwracać szczególną uwagę na wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.

TotalEnergies dba o zarządzanie wpływem na środowisko wszystkich swoich działań zgodnie z zasadą Unikaj – Ograniczaj – Kompensuj.

Pierwszym krokiem jest, w miarę możliwości, unikanie negatywnego wpływu na środowisko. Jeśli nie można uniknąć tego wpływu, Spółka stosuje najlepsze dostępne technologie w celu jego ograniczenia, a w ostateczności kompensuje wszelkie swoje oddziaływania.

Spółka wyznaczyła trzy priorytety związane z troską o zasoby naszej planety: zachowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów wodnych oraz zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym.