Skip to content

Informacje prawne

Informacje prawne

Odwiedzając naszą witrynę, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie informacji o sobie i swoich danych osobowych. Mogą Państwo nie odpowiedzieć na zadane pytania. Żadna z udzielonych odpowiedzi nie pociągnie za sobą jakichkolwiek zobowiązań. Wszelkie informacje, pozostawione na naszych stronach, będą przechowywane, i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Państwu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb, wysłania informacji o produkcie lub zaproponowania usługi.
TotalEnergies zobowiązuje się, że dostarczone dane będą traktowane poufnie, zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie i znaki towarowe

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie strony serwisu, w szczególności tekst, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i pliki wideo, a także stylistyka serwisu podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, j.t. ze zm.).
Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, znaki towarowe użyte na naszej stronie, podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku: Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, j.t. ze zm.). Powyższe przepisy stosuje się w szczególności do znaków towarowych TotalEnergies, logotypów firmowych i logotypów produktów.
Korzystanie z niniejszej witryny nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie własności intelektualnej należącej do TotalEnergies lub do osób trzecich. Zawartość serwisu nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim dla celów komercyjnych.

Odnośniki do stron zewnętrznych

Nasza strona zawiera odnośniki do witryn zewnętrznych, administrowanych przez strony trzecie, na których zawartość nie mamy wpływu, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Odpowiedzialność za zawartość docelowych witryn w każdym przypadku spoczywa na administratorach tych stron. Podczas tworzenia odnośnika, strony zewnętrzne zostały sprawdzone pod kątem zgodności ich treści z obowiązującym prawem. W czasie ustanowienia odnośnika zawartość stron nie naruszała obowiązujących przepisów prawa. Nie jest jednak możliwa stała weryfikacja zawartości stron zewnętrznych. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, takie odnośniki zostaną natychmiast usunięte.

Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań projektując strony serwisu, nie możemy gwarantować, że zawarte w nim informacje są wolne od jakichkolwiek błędów i omyłek. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania informacji dostępnych na stronach serwisu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy powstałe szkody są rezultatem naszego rażącego zaniedbania lub winy umyślnej. Dane przedstawione na stronach serwisu, służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą różnić się od wersji aktualnie sprzedawanych na terenie Polski.

Hosting:

Acquia Cloud Site Factory - Frankfurt, Niemcy
Siedziba: 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
(D&B): 015922699
Tel: +1 617-588-9600

Web design:

Dagobert SAS, 432 632 495 R.C.S. PARIS, 39 rue des Mathurins 75008 Paris