Skip to content

Lądowa energetyka wiatrowa

 

Nazwa: Głuchów I – 20 MW
Położenie: Polska, woj. łódzkie, gmina Głuchów
Data produkcji pierwszej MWh: 2Q 2014 r
Technologia: 10 maszyn Vestas - V90, 2MW HH105
Odbiorca: PPA z Polenergia Obrót SA

Farma wiatrowa o mocy 20 MW zlokalizowana jest w centrum Polski, w województwie łódzkim, w gminie Głuchów, w odległości prawie 92 km od m.st. Warszawy. 10 turbin produkuje rocznie 54 GWh niskoemisyjnej energii elektrycznej i przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 35 700 ton rocznie.

Nazwa: Głuchów II – 20 MW
Położenie: Polska, woj. łódzkie, gmina Głuchów
Data produkcji pierwszej MWh: 3Q 2024 r
Technologia: 10 maszyn Vestas – V100, 2MW HH95
Odbiorca: 15-letni fizyczny PPA z Respect Energy SA

Farma wiatrowa o mocy zainstalowanej 20 MW zlokalizowana jest w pobliżu Głuchowa I w tej samej gminie. Projekt to 10 turbin, które będą co roku produkować 58 GWh niskoemisyjnej energii elektrycznej, redukując emisję CO2 około 37 000 ton rocznie.

Obydwa projekty mają znaczenie regionalne, które przejawia się zwłaszcza w tworzeniu miejsc pracy i partnerstwie z gminą Głuchów oraz podmiotami lokalnymi. Instalacje OZE są elementem zrównoważonego rozwoju regionalnego. Produkcja energii z obu farm wiatrowych zapewnia wystarczającą ilość zielonej energii, aby zasilić ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych.