Skip to content

Strategia podatkowa

TotalEnergies Marketing Polska przykłada dużą wagę do rzetelnego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz wspiera stabilne, transparentne rozwiązania podatkowe, a także skupia się na długoterminowych procesach i działaniach przyczyniających się do terminowego i nienagannego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Celem TotalEnergies Marketing Polska jest płacenie podatków w wysokości i w terminach określonych w obowiązujących w Polsce ustawach podatkowych. TotalEnergies Marketing Polska dochowuje w tym względzie należytej staranności, która uwzględnia charakter oraz skalę działalności, a zarządzanie funkcją podatkową stanowi dla niej priorytet.

Strategia podatkowa za 2022

Strategia podatkowa za 2021

Strategia podatkowa za 2020