Skip to content

Digital accessibility statement

Oświadczenie o dostępności treści cyfrowych Co to jest dostępność treści cyfrowych?

Dostępna witryna internetowa to witryna, która umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu bezproblemowy dostęp do jej treści, w tym osobom niepełnosprawnym i użytkownikom korzystającym ze specjalistycznego oprogramowania lub sprzętu.

Przykładowo, dostępna witryna pozwala na: 

 • Nawigację za pomocą syntezatorów mowy lub wyświetlaczy Braille'a (szczególnie wykorzystywanych przez niewidomych lub niedowidzących użytkowników)
 • Dostosowanie wyglądu strony do własnych potrzeb (powiększenie znaków, zmiana kolorów, itp.).
 • Nawigację bez użycia myszy, wyłącznie za pomocą klawiatury lub za pomocą ekranu dotykowego.
 • Itp.

W tym celu witryna musi spełniać rygorystyczne standardy podczas jej projektowania i aktualizacji.

Oświadczenie o dostępności treści

TotalEnergies SE zobowiązuje się do udostępnienia swojej witryny internetowej, intranetowej i ekstranetowej oraz swoich pakietów oprogramowania zgodnie z artykułem 47 ustawy nr 2005-102 z 11 lutego 2005 roku.

W tym celu wdraża następującą strategię i działania:

Niniejsze oświadczenie o dostępności treści odnosi się do witryny www.totalenergies.pl

Status zgodności

Strona www.totalenergies.pl jest częściowo zgodna z Ogólnymi wytycznymi dostępności treści (RGAA), wersja 4.1, z powodu wymienionych poniżej niezgodności i wyłączeń.

Wyniki testów

Witryna www.totalenergies.pl została zaprojektowana z wykorzystaniem fabryki witryn internetowych TotalEnergies, która umożliwia TotalEnergies tworzenie wielu witryn internetowych z tej samej struktury. Wszystkie elementy, które można opublikować z poziomu fabryki witryn są widoczne z poziomu demonstratora.

Fabryka witryn została poddana szeroko zakrojonym pracom nad dostępnością, co oznacza, że struktura wszystkich witryn zaprojektowanych z fabryki witryn ma ten sam poziom dostępności co demonstrator.

Przeprowadzenie audytu zgodności z Ogólnymi wytycznymi dostępności treści dla każdej ze 194 witryn internetowych stworzonych (i kolejnych, które powstaną) z fabryki witryn internetowych jest nieproporcjonalnym obciążeniem.

Audyt zgodności przeprowadzony przez Atalan został zatem przeprowadzony na demonstratorze, witrynie pokazowej dla fabryki witryn internetowych. Wykazał on, że:

 • spełniono 76% kryteriów Ogólnymi wytycznymi dostępności treści w wersji 4.1.

Należy zauważyć, że audyt nie obejmował audytu treści redakcyjnych witryny internetowej (artykułów, wiadomości, wydarzeń, itp.). W celu zagwarantowania dobrego poziomu dostępności treści redakcyjnych firma Total wdrożyła następujące działania:

 • Sprawdzenie, czy interfejs aktualizacji treści redakcyjnych pozwala na wgrywanie treści i integrację dostępnej pomocy przy wprowadzaniu danych w sposób gwarantujący dostępność treści.
 • Włączenie wszystkich zasad dostępności treści redakcyjnych do przewodnika dla zespołów redakcyjnych.
 • Warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie dostępności treści redakcyjnych.
 • W ramach zarządzania cyfrowego przeprowadzono wyrywkowe audyty dostępności treści redakcyjnych witryn internetowych, zaprojektowanych w fabryce witryn internetowych, z ostrzeżeniami kierowanymi do kierowników witryn internetowych w przypadku wykrycia niedostępnych treści.

Niedostępne treści

Szczegółowe informacje dotyczące niezgodności

Podczas audytu dostępności demonstratora zidentyfikowano następujące kryteria jako niezgodne z wymogami:

 • 1.2 Czy pomoc technologiczna prawidłowo ignoruje każdy obraz dekoracyjny?
 • 2.1 Czy każda ramka online posiada tytuł ramki?
 • 3.2 Czy w każdej stronie internetowej kontrast pomiędzy kolorem tekstu a kolorem tła jest wystarczająco wysoki (poza szczególnymi przypadkami)?
 • 3.3 Czy na każdej stronie internetowej kolory zastosowane w elementach interfejsu lub elementach graficznych niosących informacje są wystarczająco kontrastujące (poza szczególnymi przypadkami)?
 • 7.1 Czy w razie potrzeby każdy skrypt jest kompatybilny z technologią wspomagającą?
 • 7.3 Czy każdy skrypt jest sterowany za pomocą klawiatury i wszystkich urządzeń wskazujących (poza szczególnymi przypadkami)?
 • 8.7 Czy na każdej stronie internetowej każda zmiana językowa jest zaznaczona w kodzie źródłowym (poza szczególnymi przypadkami)?
 • 8.9 Na każdej stronie internetowej nie powinno się używać znaczników wyłącznie do celów prezentacyjnych. Czy zasada ta jest przestrzegana?
 • 9.1 Czy na każdej stronie internetowej informacje są uporządkowane poprzez odpowiednie użycie nagłówków?
 • 9.2 Czy na każdej stronie internetowej struktura jest spójna (poza szczególnymi przypadkami)?
 • 10.1 Czy arkusze stylów są używane do kontroli prezentacji informacji w witrynie?
 • 10.10 Na każdej stronie internetowej informacja nie powinna być podawana wyłącznie według kształtu, rozmiaru lub położenia. Czy zasada ta jest stosowana w racjonalny sposób?
 • 11.9 Czy tytuł każdego przycisku na każdym formularzu jest odpowiednio dopasowany (z wyłączeniem szczególnych przypadków)?
 • 11.13 Czy wynik formularza wprowadzania danych może odgadnąć w celu ułatwienia automatycznego wypełnienia danymi użytkownika?
 • 13.3 Czy na każdej stronie internetowej, w razie potrzeby, każdy pobrany dokument ma wersję z dostępną treścią (z wyłączeniem szczególnych przypadków)?

Wyłączenia z powodu nieproporcjonalnego obciążenia

 • Korekta błędów w zakresie poprawności kodu (kryterium 8.2) została określona ilościowo i oszacowana jako nieproporcjonalne obciążenie w świetle obecnego stanu platformy.
 • Następujące komponenty, dostępne w fabryce witryn internetowych (należy zauważyć, że komponenty te niekoniecznie są obecne w tej witrynie) nie zostały skontrolowane, ponieważ były rzadko używane, lub nie zostały skorygowane, ponieważ korekta stanowiła zbyt duże obciążenie w stosunku do częstotliwości korzystania z tych komponentów:
  • Blok audio (komponent rzadko używany, niefunkcjonalny)
  • Blok audio (komponent rzadko używany, niefunkcjonalny)
  • Tabela porównawcza (komponent rzadko używany, przeznaczony do usunięcia)
  • Badania warunkowe (komponent rzadko używany, niefunkcjonalny)
  • Strona z wykazem z możliwością filtrowania (nieproporcjonalne obciążenie)

Treści nie podlegające obowiązkom w zakresie dostępności treści

 • Narzędzie do zarządzania plikami cookie Tealium
 • Przyciski udostępniania AddThis
 • System Google ReCaptcha
 • Odtwarzacz filmów wideo Damdy (Wedia)

Utworzenie niniejszej deklaracji dostępności

Niniejsza deklaracja została utworzona w dniu 2021/04/12.

Technologie wykorzystane do realizacji www.totalenergies.pl

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Środowisko testowe

Kontrole w zakresie renderowania treści przeprowadzono na podstawie kombinacji dostarczonych na podstawie Ogólnych wytycznych dostępności treści (RGAA), wersja 4.1 (baza referencyjna), z następującymi wersjami:

 • Firefox 86
 • NVDA 2020.3
 • JAWS 2020
 • Android Talkback

Narzędzia do oceny dostępności treści

 • Color Contrast Analyser
 • Firefox development tools
 • Web Developer (Firefox extensions)

Strony demonstratora, które zostały poddane kontroli zgodności

Próbka, na której przeprowadzono audyt, zawiera strony obowiązkowe zdefiniowane na podstawie Ogólnych wytycznych dostępności treści (RGAA):

 1. Strona główna
 2. Kontakt
 3. Informacja prawna
 4. Dostępność treści
 5. Mapa strony
 6. Okładka z jednym linkiem (karuzela)
 7. Cyfrowy wykres graficzny
 8. Bloki audytowe
 9. Śledź nas
 10. Artykuł biznesowy
 11. Strona z informacjami
 12. Wykaz aktualności
 13. Wyniki wyszukiwania zawierające hasło „TotalEnergies”
 14. Najczęściej zadawane pytania
 15. Prezentacja Fabryki Witryn TotalEnergies

Informacje zwrotne i kontakt

W przypadku braku dostępu do treści lub usługi, prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za stronę www.totalenergies.pl aby uzyskać dostęp do dostępnej alternatywnej treści lub otrzymać treść w innej formie.

 • Prosimy o wysłanie wiadomości za pośrednictwem strony https://totalenergies.pl/napisz-do-nas or [email protected]
 • Kontakt TotalEnergies Marketing Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019835, o kapitale zakładowym 56.865.000,00 zł, NIP: 522-01-00-798 (dalej: Spółka).
 • W przypadku konkretnych potrzeb lub chęci uzyskania bardziej szczegółowych informacji o podejściu TotalEnergies do dostępności treści cyfrowych, dostępny jest specjalny adres e-mail: [email protected]

Środki pomocnicze

Prosimy skorzystać z tej procedury w następującym przypadku.

Zgłoszenie do administratora strony internetowej braku dostępności treści, co uniemożliwia użytkownikowi dostępu do treści lub usług na portalu i nieotrzymania satysfakcjonującej odpowiedzi.

 • Wyślij wiadomość do obrońcy praw (Défenseur des droits) [[email protected]]
 • Skontaktuj się z delegatem obrońcy praw (Défenseur des droits) w swoim regionie [[email protected]]
 • Wyślij list (bezpłatnie, bez znaczka)
  TotalEnergies Marketing Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019835, o kapitale zakładowym 56.865.000,00 zł, NIP: 522-01-00-798 (dalej: Spółka).