Skip to content

24/11/2016 Artykuły

Czujnik pedału gazu

quiz_TotalEnergies_listopad23_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Udział zespołów elektronicznych w nowoczesnych pojazdach stale wzrasta. Ma to związek między innymi z wymogami prawnymi, np. w zakresie redukcji emisji spalin i zużycia paliwa. Coraz częściej składniki elektroniczne są również używane w celu zwiększenia komfortu jazdy oraz aktywnego i biernego bezpieczeństwa. Do tej grupy zaliczymy czujnik pedału gazu. Poniższe informacje pokrótce przedstawiają budowę, działanie, skutki awarii i diagnostykę czujnika pedału gazu.

Budowa

W nowoczesnej motoryzacji coraz częściej zastosowanie znajdują czujniki bezstykowe, działające na zasadzie indukcyjnej. Czujnik pedału gazu składa się z podstawy (stojana) zawierającej cewkę wzbudzenia, cewki odbiorcze, elektroniczny zespół przeliczający oraz wirnik, który jest wykonany z co najmniej jednego zamkniętego obwodu o określonej geometrii.

Działanie

W wyniku przyłożenia do cewki nadawczej napięcia zmiennego wytwarzane jest pole magnetyczne, które indukuje napięcie w cewkach odbiorczych. W obwodach wirnika indukowany jest również prąd, który wywiera wpływ na wzbudzane pole. W zależności od położenia wirnika w stosunku do cewek odbiorczych w podstawie powstają zmiany napięcia o określonej amplitudzie. Poddawane są one obróbce w zespole elektronicznym i następnie przesyłane do modułu sterującego w postaci napięcia stałego. Moduł przetwarza taki sygnał i przesyła odpowiedni impuls np. do nastawnika przepustnicy. Charakterystyka tego sygnału napięciowego zależna jest od sposobu naciskania pedału gazu.

Objawy awarii:

1.  Zapala się lampka kontrolna silnika.

2.  Silnik przechodzi w awaryjny tryb pracy.

3.  Samochód nie reaguje na poruszanie pedałem gazu.

4.  Silnik pracuje tylko na podwyższonych obrotach biegu jałowego.

Przyczyny awarii:

1. Uszkodzenie przewodów lub przyłączeń czujnika pedału gazu.

2. Brak napięcia zasilania lub połączenia z masą.

3. Uszkodzenie części elektronicznej w czujniku.

Wykrywanie usterek:

1. Odczytanie pamięci kodów błędów.

2. Kontrola wzrokowa czujnika pedału gazu pod kątem uszkodzeń.

3. Kontrola wzrokowa ważnych przyłączeń elektrycznych i przewodów pod kątem właściwego umocowania oraz uszkodzeń.

4. Badanie czujnika przy pomocy oscyloskopu i miernika uniwersalnego.