Skip to content

19/08/2016 Artykuły

Czujnik położenia wałka rozrządu

5_170816_210615_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Czujnik wałka rozrządu służy do dokładnego określania położenia krzywek sterujących zaworami pierwszego cylindra w stosunku do położenia wału korbowego. Te dane są niezbędne do regulacji punktu rozpoczęcia wtrysku w przypadku wtrysku sekwencyjnego, do uruchomienia sygnału sterującego zaworem elektromagnetycznym pompowtryskiwacza oraz do selektywnej regulacji układu zapłonowego w celu uniknięcia spalania stukowego.

Czujnik wałka rozrządu pracuje zgodnie z zasadą zjawiska Halla. Na wałku rozrządu umieszczony jest wieniec koła zębatego. W wyniku obrotu tego koła zmienia się napięcie w przetworniku Halla znajdującym się w głowicy czujnika. Moduł sterujący przetwarza zmieniające się napięcie w celu otrzymania wymaganych danych.

Objawami awarii czujnika położenia wałka rozrządu są: praca modułu sterującego silnika w trybie awaryjnym, zapis kodu błędu, zapalenie lampki kontrolnej silnika.

Do przyczyn awarii czujnika położenia wałka rozrządu zaliczamy: zwarcia wewnętrzne, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie koła sygnałowego, uszkodzenie przewodu do modułu sterującego.

 

Instrukcja postępowania podczas poszukiwania usterki czujnika położenia wałka rozrządu

 

  1. Sprawdzenie, czy czujnik nie został uszkodzony.
  2. Odczytanie pamięci błędów modułu sterującego.
  3. Zbadanie przyłączeń elektrycznych przewodów czujnika, wtyczki i czujnika:

 

– sprawdzenie przewodu przyłączeniowego od modułu sterującego do czujnika przy pomocy omomierza – odłączenie wtyczki od modułu sterującego, sprawdzenie przewodzenia poszczególnych przewodów (konieczny będzie schemat przeznaczenia styków, wartość zadana: ok. 0 Ω),

– sprawdzenie przewodów przyłączeniowych pod kątem zwarcia do masy – pomiar między wtyczką czujnika a masą pojazdu, wtyczka modułu sterującego musi być odłączona, wartość zadana: > 30 MΩb,

– sprawdzenie napięcia zasilania czujnika z modułu sterującego – wtyczka modułu sterującego oraz zapłon powinny być wyłączone,

– sprawdzenie napięcia sygnału – przyłączenie kabla pomiarowego oscyloskopu i uruchomienia silnika. Na oscyloskopie powinien być widoczny sygnał prostokątny.

 

Zaleca się zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni odstęp od koła sygnałowego oraz na odpowiednie położenie uszczelki.