Skip to content

Zostań naszym klientem TotalEnergies

Polska południowa

Magda Jóźwik

Telefon: 0 784 684 415
Fax: 0 22 244 52 92

Polska północna

Artur Królikowski

Telefon: 0 602 259 398
Fax: 0 22 244 52 92

Dział dystrybucji paliw

 

Telefon: 22 481 94 94
Fax: 22 213 04 08

Stacje paliw
Polska południowa

Mariusz Stachuczy

Telefon: 692 451 610

Stacje paliw
Polska północno-zachodnia

Antoni Kordas

Telefon: 784 683 622

* Pola obowiązkowe

Zgoda *

* Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz  adresu e-mail przez TotalEnergies Marketing Polska
 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa w celach handlowych w tym odpowiedzi na zapytanie wysłane przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest TotalEnergies Marketing Polska
 Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa (dalej: Spółka).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Spółce nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przeze Panią / Pana za pośrednictwem formularza kontaktowego w tym przesłanie oferty handlowej.
4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 1) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych);
 2) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych);
 3) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych);
 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych);
 5) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych);
 6) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych),
 7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Spółkę przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani / Pan zobowiązany do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia skontaktowanie się używając formularza kontaktowego.