Skip to content

03/07/2023 Artykuły

Połączenie światów energii i edukacji

TotalEnergies Marketing Polska i Politechnika Warszawska zawarły umowę o współpracy. Umowa umożliwi studentom realizację programów edukacyjnych przy aktywnym wsparciu inżynierów TotalEnergies.

Strony planują m.in. organizację konferencji tematycznych z zakresu środków smarnych, płynów eksploatacyjnych do pojazdów, ładowania elektrycznego, a także alternatywnych źródeł energii rozwijanych przez TotalEnergies - farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych i technologii biogazu. Działania te pozwolą studentom poznać bliżej branżę energetyczną i wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej lub karierze naukowej.

Umowę podpisali prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Jesper Rosenkrans, Dyrektor Generalny TotalEnergies Marketing Polska.

Umowa ta otwiera również możliwość współpracy z „TotalEnergies Professeurs Associés”, stowarzyszeniem non-profit działającym od 2001 r., które tworzy i promuje relacje pomiędzy światem energetyki a uczelniami wyższymi, szkołami inżynierskimi i szkołami biznesu poprzez prezentacje techniczne, ekonomiczne, naukowe, prawne i marketingowe profesorów-ekspertów w swoich dziedzinach.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania formalnej współpracy z wiodącą uczelnią techniczną w Polsce. TotalEnergies napędza innowacje w wielu obszarach biznesowych – zarówno ugruntowanych, jak i nowych – dlatego zawsze szukamy młodych, bystrych, dobrze wykształconych pracowników. Widzimy wielką wartość w połączeniu wieloletniej tradycji Politechniki Warszawskiej i wielu ekscytujących projektów TotalEnergies, aby definiować, jak będzie wyglądać energia dla przyszłych pokoleń. Jesper Rosenkrans, Dyrektor Generalny TotalEnergies Marketing Polska

Politechnika Warszawska od lat współpracuje z firmami krajowymi i zagranicznymi, co jest niezwykle ważnym czynnikiem stymulującym jej rozwój. Bezpośredni kontakt z biznesem jest dla nas cenny i inspiruje do pracy nad nowymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. Tematyka środków smarnych, a także tematy związane z ekologią i alternatywnymi źródłami energii – to przyszłość. TotalEnergies jest światowym liderem w tej branży, dlatego jesteśmy przekonani, że projekty, które zrealizujemy w ramach podpisanej umowy, będą innowacyjne i interesujące dla naszych studentów prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, Dziekan Wydziału Motoryzacji i Maszyn Roboczych

Współpracę zainaugurowało interaktywne szkolenie „Akademia Quartz” przeprowadzone przez ekspertów TEAM QUARTZ: Adama Klimka – popularnego w Polsce mechanika i osobowość telewizyjną – oraz Andrzeja Husiatyńskiego – Kierownika Działu Technicznego TotalEnergies Marketing Polska. W seminarium wzięło udział 120 studentów z różnych roczników Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.