Skip to content

28/06/2016 Artykuły

Układ recyrkulacji spalin

2_210615_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Po co w samochodach stosuje się układ recyrkulacji spalin? Jak sama nazwa wskazuje, recyrkulacja spalin, a więc ponowne wpuszczenie spalin do cylindra, stosuje się w celu redukcji zawartości szkodliwych substancji w spalinach. Proces ten sterowany jest przez moduł sterujący i zawór zwrotnego odprowadzania spalin (recyrkulacji) EGR, z ang.Exhaust Gas Recirculation.

egr_schem

Źródło: http://s1.blomedia.pl/autokult.pl/images/2011/04/EGR_schem.jpg

 

Zasada działania układu, a więc proces recyrkulacji, wygląda tak, że w wyniku ponownego doprowadzenia spalin do układu dolotowego obniża się wydzielanie tlenków azotu. Doprowadzone do świeżej mieszanki spaliny nie biorą udziału w spalaniu, a więc nie są ponownie dopalane, o czym często błędnie słyszymy. Pobierają one natomiast ciepło powstałe w procesie spalania mieszanki. Dzięki temu temperatura spalania obniża się. Obniżenie temperatury z kolei wiąże się ze zredukowaniem w spalinach tlenków azotu NOx. Tak wygląda sam proces recyrkulacji, natomiast w celu doprowadzenia odpowiedniej ilość spalin do układu dolotowego zastosowano sterowanie zależne od charakterystyk zapisanych w module sterującym silnika. Zazwyczaj recyrkulacja gazów spalinowych występuje w czasie niskiego bądź średniego przedziału obciążenia i w środkowym przedziale obrotów silnika. Podczas gdy obroty silnika są względnie niskie bądź w górnym zakresie pracy, zawór powinien pozostać zamknięty. Charakterystyka działania pracy zaworu recyrkulacji inna jest dla silników o zapłonie iskrowym (benzynowym), a inna dla silników o zapłonie samoczynnym (Diesli).

Rozróżnia się dwie charakterystyki sterowania:

Pierwszą jest sterowanie poprzez zawór sterujący. Wygląda to tak, że zawór jest sterowany przez zawór sterujący silnika i otwiera on lub zamyka przewód podciśnieniowy, dzięki czemu uruchamiany lub wyłączany jest zawór EGR.

Drugą metodą sterowania jest bezpośrednie połączenie między zaworem EGR a sterownikiem.

 

Na uszkodzenie układu recyrkulacji spalin może mieć wpływ wiele czynników. Do najczęstszych można zaliczyć:

– brak sterowania przez moduł sterujący,

– stale otwarty bądź zapchany zawór recyrkulacji spalin,

– niedrożne bądź uszkodzone przewody podciśnieniowe lub przewody spalin,

– uszkodzony zawór sterujący,

– złe styki na przyłączeniach lub uszkodzone przewody wiązki elektrycznej.

 

Uszkodzenie układu recyrkulacji spalin może objawiać się:

– zapisaniem kodu błędu i sygnalizowaniem lampką „Check Engine”,

– nierówną (falująca) pracą silnika na biegu jałowym,

– czarnym dymieniem w przypadku silników z zapłonem samoczynnym.

 

W celu weryfikacji wadliwego działania układu i usunięcia usterki należy:

– odczytać pamięć błędów sterownika, jeżeli jest to możliwe,

– sprawdzić, czy przewody układu recyrkulacji oraz sam zawór są drożne i wolne od zanieczyszczeń,

– skontrolować napięcie zasilające moduł sterowania oraz połączenia z masą zaworu sterującego,

– sprawdzić połączenie wszystkich elementów układu pod kątem prawidłowego mocowania i szczelności.