Skip to content

27/07/2016 Artykuły

Wtryskiwacze

1-2_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Zawory wtryskowe mają za zadanie wtryskiwać dokładnie obliczoną ilość paliwa przez moduł sterujący w każdym stanie pracy silnika. Aby zagwarantować dobre rozpylenie paliwa przy niewielkich stratach wynikających z kondensacji, trzeba zachować typowy dla danego silnika określony odstęp i kąt wyprzedzenia wtrysku.

         Uruchomienie zaworów wtryskowych następuje elektromagnetycznie. Moduł sterujący oblicza i wysyła impulsy elektryczne do otwierania i zamykania zaworów wtryskowych na podstawie aktualnych danych z czujników kontrolujących pracę silnika. Zawory wtryskowe wykonane są z korpusu zaworu, w którym znajduje się uzwojenie cewki elektromagnesu i prowadnica dla iglicy wtryskiwacza, oraz z iglicy wtryskiwacza ze zworą elektromagnesu. Gdy moduł sterujący poda napięcie na uzwojenie elektromagnesu, iglica wtryskiwacza podnosi się z gniazda zaworu i otwiera precyzyjny otwór. Po zaniku napięcia iglica naciskana jest na gniazdo zaworu przez sprężynę zwrotną i zamyka otwór. Wielkość przepływu przy otwartym zaworze wtryskowym jest dokładnie określona przez rozmiar otworu precyzyjnego. W celu wtryśnięcia ilości paliwa ustalonej dla danego stanu pracy moduł sterujący oblicza na podstawie wielkości przepływu czas otwarcia zaworu wtryskowego. Dzięki temu zagwarantowane jest, że zostanie wtryśnięta zawsze dokładna ilość paliwa. Kształt gniazda zaworu i otworu precyzyjnego zapewniają optymalne rozpylenie paliwa.

 

Objawy awarii:

• problemy z rozruchem silnika,

• wzrost zużycia paliwa,

• spadek mocy,

• falowanie obrotów biegu jałowego,

• podwyższona emisja spalin,

• jako szkody następcze: skrócenie żywotności silnika, uszkodzenia katalizatora.

 

Do przyczyn awarii zaliczymy:

 

• zapchany filtr w zaworze wtryskowym przez zanieczyszczone paliwo,

• niedokładne zamykanie zaworu przez drobne zanieczyszczenia wewnętrzne, pozostałości po spalaniu na zewnątrz, osady środków uszlachetniających,

• zapchany, zamknięty otwór wyjściowy,

• zwarcie w cewce elektromagnesu,

• przerwę w przewodzie do modułu sterującego.

 

Wykrycia usterki możemy dokonać na dwa sposoby: przy pracującym silniku i wyłączonym.

 

Silnik uruchomiony:

1. Istotnym badaniem jest pomiar ciśnienia paliwa, aby wykluczyć awarię innych zespołów, które mogą być uszkodzone (pompa paliwa, filtr paliwa, regulator ciśnienia), jak również kontrola szczelności układu ssącego i wydechowego w celu zapobiegania fałszowania wyników pomiarów.

2. Przez porównawcze pomiary cylindrów przy jednoczesnym pomiarze spalin można na podstawie spadku obrotów i zawartości tlenku węgla oraz węglowodorów z poszczególnych cylindrów porównać ilości wtryskiwanego paliwa. W najlepszym przypadku wartości te są równe dla wszystkich cylindrów; przy mocno różniących się wartościach przyczyną może być wtryskiwanie zbyt małej ilości paliwa (dużo niespalonego paliwa = wysoka zawartość węglowodorów i tlenku węgla, mało niespalonego paliwa = małe zawartości węglowodorów i tlenku węgla). Przyczyną tego może być uszkodzony zawór wtryskowy.

3. Przy zastosowaniu oscyloskopu można uzyskać obraz sygnału wtryskowego. W tym celu należy przyłączyć przewód sterujący z modułu sterującego przy zaworze wtryskowym, a drugi przewód połączyć z odpowiednim punktem masy. Przy pracującym silniku można odczytać na obrazie napięcie i czas trwania impulsu (czas otwarcia). Przy otwieraniu przepustnicy, podczas przyśpieszania, czas trwania impulsów musi się wydłużać, a przy stałych obrotach silnika (ok. 3000 obr./min) – spaść do wartości określonej dla biegu jałowego albo być trochę mniejszy. Wyniki dla poszczególnych cylindrów można ze sobą porównać, co może być ewentualnie wskazówką na temat błędów, np. złego zasilania.

 

Silnik wyłączony:

1. Trzeba zbadać przewodzenia połączenia elektrycznego między zaworami wtryskowymi a modułem sterującym (konieczny schemat przeznaczenia styków). Do tych pomiarów należy odłączyć wtyczkę modułu sterującego i sprawdzić poszczególne przewody – od wtyczek zaworów wtryskowych do modułu sterującego; wartość zadana: ok. 0 Ω.

2. Następnie musimy skontrolować połączenie elektryczne między modułem sterującym a zaworami wtryskowymi pod kątem zwarcia do masy. Przy odłączonej wtyczce modułu sterującego trzeba sprawdzić przewody od wtyczek zaworów wtryskowych do modułu sterującego w stosunku do masy; wartość zadana: > 30 MΩ.

 3. Trzeba sprawdzić przewodzenie cewek elektromagnesów zaworów wtryskowych. W tym celu należy włączyć omomierz między oba zaciski przyłączeniowe; musimy znać wartość zadaną.

4. Na końcu trzeba skontrolować, czy cewki elektromagnesów zaworów nie mają zwarcia do masy. W tym celu musimy sprawdzić każdy pojedynczy zacisk przyłączeniowy w stosunku do obudowy zaworu; wartość zadana: > 30 MΩ.

 

Przy pomocy specjalistycznego urządzenia kontrolnego możliwe jest czyszczenie zaworów wtryskowych, a także sprawdzenie obrazu wtrysku zaworów wymontowanych.