Skip to content

17/05/2016 Artykuły

Zadbaj o swoją klimatyzację

filtr-klima_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Wakacje tuż-tuż… Z pewnością chciałbyś bezpiecznie i komfortowo dojechać na miejsce. Oczywiście bardzo pomocna byłaby klimatyzacja, ale… tylko wtedy, kiedy jest regularnie serwisowana. Tylko po co? Przecież chłodzi lub chłodziła w zeszłym roku! Po co zaprzątać sobie tym głowę, są ku temu jakieś konkretne powody? Co tak naprawdę wykonuje warsztat podczas czynności serwisowych układu klimatyzacji?

 

Przegląd klimatyzacji powinien być wykonywany nie rzadziej niż raz w roku lub co 15 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

Podstawowe czynności podczas przeglądu klimatyzacji co roku:

– ocena wizualna wszystkich komponentów układu klimatyzacji (widoczne uszkodzenia mechaniczne lub inne nieprawidłowości),

– inspekcja działania i sprawności układu chłodzenia (kontrola ciśnienia HP i LP w układzie, kontrola temperatury zadanej na panelu klimatyzacji w samochodzie osobowym [w zależności od producenta pojazdu]) – temperatura powinna być osiągnięta po około 15 minutach wewnątrz auta znajdującego się w zacienionym miejscu,

UWAGA: nie mierzymy temperatury wychodzącej z kratek nawiewowych podczas kontroli wydajności

– kontrola szczelności,

– wymiana filtra kabinowego,

– dezynfekcja układu klimatyzacji.

Serwis klimatyzacji w interwałach co 2 lata powinien zawierać następujące czynności:

– wszystkie powyższe czynności z przeglądu rocznego,

– wymianę filtra-osuszacza,

– wymianę czynnika oraz oleju w układzie klimatyzacji i uzupełnienie do ilości zalecanej przez producenta pojazdu,

– warto również zwrócić uwagę na zabrudzenie skraplacza i ewentualnie oczyszczenie lub w skrajnych przypadkach jego wymianę.

 
 

Poniżej jedne z najistotniejszych elementów układów klimatyzacji samochodowej, o których zapominamy lub które często są pomijane podczas przeglądów:

 

1. Filtr kabinowy 

Klimatyzacja regularnie serwisowana: 

Klimatyzacja nieserwisowana regularnie: 

Filtr kabiny filtruje około 300 metrów sześciennych powietrza przez godzinę pracy. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje filtrów:

– tradycyjny, zatrzymujący pył, kurz, pyłki roślin lub inne zanieczyszczenia frakcyjne,

– węglowy, mogący dodatkowo pochłaniać inne szkodliwe gazy, takie jak ozon, węglowodory.

Żywotność każdego z nich to rok lub 15 tys. km w zależności od tego, co nastąpi najpierw.

 

2. Parownik 

Klimatyzacja regularnie serwisowana: 

Klimatyzacja nieserwisowana regularnie: 

Parownik znajdujący się pod deską rozdzielczą jest jednym z elementów układu wentylacji kabiny samochodowej. Jego głównym zadaniem jest schładzanie i osuszanie wtłaczanego powietrza do kabiny pojazdu. Biorąc pod uwagę jego umiejscowienie, brak dostępu światła i dużą wilgotność, to idealne miejsce rozwoju drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy. Te z kolei powodują nieprzyjemny zapach i mogą wywoływać reakcje alergiczne. Zapobiega temu regularna dezynfekcja.

 

3. Kompresor klimatyzacji (serce układu) 

Klimatyzacja regularnie serwisowana:

 

Klimatyzacja nieserwisowana regularnie: 

Sercem układu jest sprężarka, napędzana najczęściej przez silnik, której zadaniem jest tłoczenie czynnika chłodzącego. Sprężarkę smaruje olej dodawany do czynnika odpowiedniej normy, który krąży w jednym obiegu razem z czynnikiem. Istotną informacją jest fakt ubytku czynnika nawet o 10% rocznie przez gumowe węże układu. Nieregularne serwisowanie może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki w wyniku niedostatecznego smarowania.

 

4. Filtr-osuszacz

Klimatyzacja regularnie serwisowana: 

 

Klimatyzacja nieserwisowana regularnie:

Źródło: http://www.klimatyzacja-samochodowa.com/wp-content/uploads/2013/03/znisz...

 

Jak sama nazwa wskazuje, filtr jest odpowiedzialny za osuszanie czynnika chłodzącego oraz usuwanie z układu zanieczyszczeń stałych (opiłki itp.) Zanieczyszczenia te mogę doprowadzić do znacznych uszkodzeń sprężarki i całego układu, mają też wpływ na obieg czynnika chłodzącego. Filtr-osuszacz należy wymieniać regularnie co dwa lata eksploatacji.