Skip to content

Rozpuszczalniki izoparafinowe - gama Isane 

Rozpuszczalniki ISANE® charakteryzują się strukturą izoparafinową, która zapewnia ich wysoką czystość i nadaje im specyficzne właściwości, w tym bardzo niską lub zerową emisję zapachów oraz niskie napięcie powierzchniowe.

Rozpuszczalniki ISANE® do farb, żywic, obróbki metali itp.
Rozpuszczalniki izoparafinowe, zależnie od oczekiwań w zakresie temperatury zapłonu, siły rozpuszczania, czy prędkości parowania są przeznaczone do następujących zastosowań przemysłowych:

 • żywice i farby alkidowe
 • synteza poliolefin
 • bezzapachowe rozcieńczalniki do farb i innych zastosowań
 • obróbka metalu, płyny do cięcia i obróbki elektroerozyjnej, wytłaczanie, płyny zabezpieczające
 • mydła do mycia rąk; produkty do zastosowań domowych;
 • aerozole
 • produkty do fotokopiarek
 • paliwo bezzapachowe do piecyków olejowych
 • atramenty do materiałów mających kontakt z żywnością oraz wszelkich zastosowań wymagających produktów bezzapachowych zgodnie z Rozporządzeniem amerykańskiej agencji FDA nr 21 CFR 178.3350 dotyczącym syntetycznych węglowodorów izoparafinowych pochodzenia naftowego

Rozpuszczalniki ISANE®: najważniejsze cechy

 • zawartość związków aromatycznych poniżej 20 ppm
 • zawartość benzenu poniżej 1 ppm
 • brak zapachów w przypadku ciężkich płynów ISANE®, bardzo niska emisja zapachu w przypadku produktów najlżejszych
 • niskie napięcie powierzchniowe
 • wysokie napięcie międzyfazowe
 • niska przewodność elektryczna
 • bardzo niska temperatura płynięcia (poniżej -50 °C)

Rozpuszczalniki izoparafinowe: wymagania prawne
Wszystkie produkty Isane charakteryzują się bardzo wysoką czystością i stosunkowo wysoką obojętnością i są często wybierane do zastosowań związanych z materiałami mającymi kontakt z żywnością.

W poniższej tabeli przedstawiono certyfikaty produktów ISANE®.

 

IP 175

IP 185

Wymagania czystości dotyczące płynnych parafin (Bfr)

X

X

Wymagania czystości określone w Farmakopei Europejskiej

X

X

Rozporządzenie UE 1935/2004 w sprawie materiałów wchodzących w kontakt z żywnością, wymagania dotyczące komponentów

X

X

Amerykański Kodeks Przepisów Federalnych FDA § 178.3530

X

X

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania rozpuszczalników izoparafinowych.