Skip to content

08/09/2016 Artykuły

Przepływomierz

przeplywomierz_TotalEnergies_070916_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Przepływomierz jest to czujnik służący do pomiaru ilości powietrza zasysanego przez silnik. Składa się on z obudowy w kształcie rury, urządzenia do wyrównywania strumienia powietrza, osłony czujnika i przykręcanego na zewnątrz modułu czujnika. Montowany jest on w układzie dolotowym, między obudową filtra powietrza a króćcem ssącym. Dzięki temu czujnikowi sterownik silnika wie, ile paliwa podać silnikowi w danej chwili, aby skład mieszanki był zawsze optymalny i spełniał rygorystyczne normy czystości spalin.

 

Przepływomierz działa w następujący sposób. W strumieniu powietrza znajdują są dwa płytkowe termooporniki umieszczone na jednej szklanej płytce. Pierwszy z nich, termoopornik RT, mierzy temperaturę powietrza. Drugi zaś, RS, służy do pomiaru przepływu powietrza. Zależnie od zassanej ilości powietrza termoopornik RS ochładza się mniej lub bardziej. W celu wyrównania różnicy temperatur między opornikiem RT a RS prąd przepływający przez opornik RS musi być regulowany dynamicznie. Ten prąd ogrzewający służy jako wielkość pomiarowa ilości powietrza zasysanej przez silnik. Wielkość ta jest wymagana przez moduł sterujący silnika do obliczenia koniecznej ilości paliwa.

 

Objawy awarii:

– silnik się zatrzymuje albo pracuje w trybie awaryjnym,

– zapala się lampka kontrolna silnika.

 

Przyczynami awarii są:

– awaria styku w połączeniach elektrycznych,

– uszkodzone elementy pomiarowe,

– uszkodzenia mechaniczne (drgania, wypadek),

– starzenie się elementów pomiarowych.

 

Przy wykrywaniu usterek należy sprawdzić:

– styki połączenia wtyczkowego oraz jego zamontowanie,

– przepływomierz i elementy pomiarowe pod kątem uszkodzeń,

– napięcie zasilania przy włączonym zapłonie (konieczny schemat przeznaczenia styków); wartość zadana: 7,5–14 V,

– napięcie wyjściowe przy pracującym silniku (konieczny schemat przeznaczenia styków); wartość zadana: 0–5 V,

– przewodzenie przewodów łączących między odłączoną wtyczką modułu sterującego a wtyczką czujnika (konieczny schemat przeznaczenia styków); wartość zadana: 0 Ω.

Na końcu należy przeprowadzić kontrolę elektroniczną czujnika przez moduł sterujący silnika: przy wystąpieniu błędu w pamięci modułu zapisywany jest kod błędu, który można odczytać przy pomocy urządzenia diagnostycznego.