Skip to content

15/09/2016 Artykuły

Charakterystyka wybranej grupy czujników temperatury płynu chłodzącego

czujnik_plynu_chlodniczego_TotalEnergies_070916_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Dzięki temu czujnikowi system kontroli składu mieszanki monitoruje temperaturę pracy silnika. Moduł sterujący silnika na podstawie napływających informacji dopasowuje czas wtrysku i kąt wyprzedzenia zapłonu do warunków eksploatacyjnych. Czujnik ten charakteryzuje się najczęściej ujemnym współczynnikiem temperaturowym, czyli wraz ze wzrostem temperatury maleje opór wewnętrzny czujnika, i odwrotnie.

Opór czujnika temperatury zmienia się w zależności od temperatury płynu chłodzącego. Wzrost temperatury powoduje zmniejszenie się oporu, a co za tym idzie – napięcia na czujniku. Moduł sterujący jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości napięcia, ponieważ są one odwrotnie proporcjonalne do temperatury płynu chłodzącego.

Uszkodzenia czujnika temperatury płynu chłodzącego mogą dawać różne objawy, w zależności od metody rozpoznawania błędów przez moduł sterujący oraz wynikającej z niej strategii trybu pracy awaryjnej. Do najczęstszych objawów należą: złe zachowanie silnika przy uruchamianiu, podwyższone obroty biegu jałowego i zwiększone zużycie paliwa. Dodatkowo możemy zaobserwować problemy przy badaniach spalin w związku z podwyższonym poziomem zawartości tlenku węgla i brak regulacji składu mieszanki przez sondę lambda. Pamięć kodów błędów modułu sterującego może przedstawiać następujące wpisy: zwarcie z biegunem dodatnim lub przerwa w przewodach, zwarcie w czujniku lub zwarcie do masy w okablowaniu, niezrozumiałe zmiany sygnałów (skoki sygnałów), silnik nie osiąga minimalnej temperatury roboczej. Ostatni kod błędu może świadczyć również o uszkodzonym termostacie.

W celu wykrycia ewentualnych usterek czujnika temperatury silnika niezbędne jest odczytanie kodów błędów. Należy również sprawdzić przyłączenia elektryczne przewodów czujnika (wtyczki i czujnika) pod kątem poprawnego połączenia, przerw lub korozji. Kontrolę czujnika wykonujemy za pomocą miernika uniwersalnego. W badaniu wyodrębniamy trzy fazy. Etap pierwszy dotyczy pomiaru wewnętrznego czujnika. Opór jest zależny od temperatury i jest do niej odwrotnie proporcjonalny: przy rozgrzanym silniku jest niski, w stanie zimnym – wysoki. W zależności od producenta wartości oporu wynoszą: 25˚C – 2–6 kΩ; Etap drugi odnosi się do sprawdzenia okablowania do modułu sterującego. Należy zweryfikować przewodzenie oraz zwarcie do masy pojedynczo dla każdego przewodu do wtyczki modułu sterującego.W tym celu włączamy omomierz między wtyczką czujnika temperatury a odłączoną wtyczką modułu sterującego (wartość zadana: ok. 0 Ω – konieczny jest schemat przeznaczenia styków wtyczki modułu sterującego). Istotne jest również skontrolowanie każdego styku wtyczki czujnika przy odłączonej wtyczce modułu sterującego na zwarcie do masy (wartość zadana: >30 MΩ). Etap trzeci sprowadza się do zweryfikowania woltomierzem napięcia zasilania przy odłączonej wtyczce czujnika. Pomiaru dokonuje się przy włączonej wtyczce modułu sterującego oraz włączonym zapłonie (wartość zadana: ok. 5 V). Jeżeli nie otrzyma się takiej wartości, należy zweryfikować napięcie zasilania modułu sterującego włącznie z połączeniem z masą zgodnie ze schematem połączeń.