Skip to content

27/10/2016 Artykuły

Czujniki prędkości obrotowej kół

artykul-2

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Czujniki te służą do określenia prędkości obrotowej kół i znajdują się w pobliżu piast kół lub przekładni wyrównawczych. Są stosowane w systemach ASR, ABS, GPS. Przez przewody do przesyłania danych system ABS przekazuje zmierzone prędkości obwodowe kół innym systemom. Stosowane są czujniki Halla i czujniki indukcyjne. Przed przystąpieniem do badania należy koniecznie upewnić się, o który rodzaj czujnika chodzi.

Czujnik prędkości obrotowej kół działa na zasadzie obrotu pierścienia sygnałowego, który jest zamontowany na wale napędowym i wywołuje zmiany pola magnetycznego w czujniku. Powstające w ten sposób sygnały kierowane są do modułu sterującego i tam przeliczane. System ABS określa prędkość obwodową kół i porównuje ją z prędkością koła, przy której powstaje poślizg. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie optymalnego hamowania bez blokowania kół.

Jeżeli dojdzie do usterki jednego z czujników prędkości obrotowej kół, możemy rozpoznać następujące objawy: zapis kodu błędu, zapalenie się lampki kontrolnej, blokada kół podczas hamowania oraz awarie pozostałych systemów. Do głównych przyczyn awarii zaliczamy: zwarcia wewnętrzne, zwarcia przewodów, uszkodzenia (przerwania) przewodów, zanieczyszczenia czujników, mechaniczne uszkodzenia koła sygnałowego i zwiększony luz łożysk kół.

W celu wykrycia usterki czujnika prędkości obrotowej kół należy w pierwszej kolejności odczytać pamięć błędów modułu sterującego. Następnie upewnić się, czy przyłączenia elektryczne przewodów są poprawnie połączone (korozja, przerwanie). Szczególną uwagę należy zwrócić na zanieczyszczenia oraz uszkodzenia samych czujników.

Rozpoznanie usterek czujników prędkości obrotowej kół nie jest łatwe z uwagi na trudność w odróżnieniu od siebie czujników Halla i czujników indukcyjnych. Jeżeli mamy do czynienia z trzema stykami we wtyczce, nie będziemy w stanie dokładnie określić typu danego czujnika. W takim przypadku należy posłużyć się specyficznymi danymi producenta oraz danymi z katalogu części zamiennych. Do czasu jednoznacznego zidentyfikowania typu czujnika zaleca się wstrzymanie z użyciem omomierza, ponieważ może on zniszczyć czujnik Halla. Jeżeli czujnik jest wyposażony we wtyczkę dwubiegunową, mamy do czynienia z czujnikiem indukcyjnymi. W takim przypadku jesteśmy w stanie zmierzyć opór wewnętrzny czujnika, sygnał i ewentualne zwarcie do masy. Do badania należy rozłączyć połączenie wtyczkowe i zmierzyć omomierzem opór wewnętrzny czujnika. W momencie gdy opór wewnętrzny wynosi od 800 Ω do 1200 Ω (w zależności od wartości zadanej i w zależności od producenta czujnika), czujnik działa prawidłowo. Jeżeli opór wynosi 0 Ω, ma miejsce zwarcie, natomiast M Ω oznacza przerwę. Diagnozę zwarcia do masy przeprowadzamy za pomocą omomierza, od styku przyłączeniowego do masy pojazdu.

Wartość oporu powinna oscylować około nieskończoności. Podczas weryfikacji za pomocą oscyloskopu sygnał w wyniku powinien być sinusoidalny o wystarczającej amplitudzie (mocy). W czujniku Halla możemy zbadać jedynie napięcie sygnału w postaci sygnału prostokątnego oraz napięcie zasilania. Wynikiem powinien być sygnał o przebiegu prostokątnym, w zależności od prędkości obrotowej koła. Trzeba pamiętać, że zastosowanie omomierza może prowadzić do zniszczenia czujnika Halla. Przy montażu należy zwrócić uwagę na właściwą odległość czujnika od koła sygnałowego i jego poprawne umocowanie.