Skip to content

16/11/2016 Artykuły

System redukcji spalin

quiz_TotalEnergies_listopad7_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

W niektórych modelach samochodów wbudowany jest system zwrotnego odprowadzania spalin, który ma za zadanie redukować zawartość szkodliwych substancji w spalinach. System ten jest regulowany przez moduł sterujący silnika oraz zawór odprowadzania zwrotnego spalin.

W rezultacie ponownego odprowadzenia części spalin można zredukować wydzielanie tlenków azotu NOx. Spaliny wprowadzone do nowej mieszanki nie biorą udziału w spalaniu, są jedynie ogrzewane – pobierają część ciepła powstającego przy spalaniu. Dzięki temu temperatura spalania spada, co skutkuje zmniejszeniem się udziału tlenków azotu NOx w spalinach. Aby zapewnić odprowadzanie zwrotne odpowiedniej ilości spalin, wykorzystano sterowanie zależne od charakterystyk zapisanych w module sterującym silnika. Są dwie możliwości sterowania: przez zawór sterujący lub połączenie bezpośrednie między zaworem odprowadzania zwrotnego spalin a modułem sterującym. Zawór sterujący jest zawiadywany przez moduł sterujący silnika, otwiera i zamyka przewód podciśnieniowy, który uruchamia zawór odprowadzania zwrotnego.

W przypadku awarii systemu zwrotnego odprowadzania spalin możemy zaobserwować nierówną pracę silnika na biegu jałowym, czarne dymienie (w przypadku silników wysokoprężnych) oraz zapalenie się lampki kontrolnej silnika (zapis kodu błędu). Przyczynami awarii tego systemu mogą być: uszkodzone lub zapchane przewody spalin, uszkodzony lub zapchany przewód podciśnieniowy, uszkodzony zawór sterujący, uszkodzone kable lub zły styk na przyłączeniach, zapchany bądź stale otwarty zawór odprowadzania zwrotnego spalin i brak sterowania przez moduł sterujący silnika (złe połączenie z masą).

Aby upewnić się, że mamy do czynienia z usterką systemu redukcji spalin, należy sprawdzić wszystkie przewody i przyłącza pod kątem uszkodzeń i właściwego mocowania. Jeżeli jest to możliwe, to trzeba również odczytać pamięć błędów modułu sterującego. Należy upewnić się, czy zawór odprowadzenia zwrotnego spalin i przewody nie są zapchane lub zanieczyszczone oraz skontrolować napięcia zasilania modułu sterującego i połączenia z masą zaworu sterującego, względnie bezpośrednio przy zaworze odprowadzania zwrotnego spalin.