Skip to content

04/11/2016 Artykuły

Wtórny system powietrza

quiz_TotalEnergies_listopad2_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

System ten ma za zadanie redukcje zawartości szkodliwych substancji w spalinach, w czasie rozruchu zimnego silnika, podczas rozgrzewania. W tym celu montuje się dodatkowo wtórny system powietrza. Dzięki zastosowaniu takiego systemu następuje dalsze obniżanie zawartości tlenku węgla i węglowodorów. 

W momencie, gdy w układzie wydechowym jest odpowiednia ilość tlenu, a temperatura jest wystarczająco wysoka, tlenek węgla i węglowodory reagują dalej z tlenem, tworząc CO2 i H2O. Aby zapewnić tym reakcją wystarczającą ilość tlenu, podczas uruchamiania zimnego silnika oraz w czasie fazy rozgrzewania, gdy mieszanka jest bardzo bogata, do strumienia spalin jest doprowadzane dodatkowe powietrze. 

W przypadku pojazdów z katalizatorem trójdrożnym, wyposażonych w sondę Lambda, po osiągnięciu temperatury roboczej silnika wtórny system powietrza jest wyłączany. Ciepło, które powstaje w czasie tych reakcji ułatwia szybsze osiągnięcie przez katalizator temperatury roboczej. Istnieją dwa rodzaje doprowadzenia powietrza wtórnego aktywne lub pasywne. System pasywny wykorzystuje wahania ciśnienia w układzie wydechowym. Podciśnienie, które panuje w rurze wydechowej sprawia, że przez specjalny zawór zasysane jest powietrze wtórne. Natomiast w systemie aktywnym powietrze wtórne wdmuchiwane jest przez pompę, ten system umożliwia lepsze sterowanie. W przypadku usterki wtórnego systemu powietrza możemy zaobserwować zwiększoną emisje spalin po uruchomieniu zimnego silnika oraz w czasie fazy rozgrzewania. Do przyczyn awarii wtórnego systemu powietrza zaliczamy: uszkodzenie zaworu sterującego, uszkodzenie pompy, zapchane lub nieszczelne przewody, brak napięcia zasilania lub połączenia z masą.

W celu wykrycia usterki wtórnego systemu powietrza należy uwzględnić poniższe wytyczne:

1. Przeprowadzenie wzrokowej kontroli przyłączeń elektrycznych, przewodów powietrza i przewodów podciśnieniowych, pod kątem uszkodzeń i właściwego umocowania.

2. Przy uruchomieniu zimnego silnika powinna być wyraźnie słyszalna praca elektrycznej pompy powietrza wtórnego.

3. Kontrola zaworu sterującego przy pomocy ręcznej pompy próżniowej. Zawór powinien nienagannie otwierać się i zamykać.

 4. Sprawdzenie napięcia zasilania i połączenie z masą pompy powietrza wtórnego. Zasilanie z reguły następuje przez przekaźnik, który jest sterowany przez moduł sterujący silnika (np. Ford Galaxy 2,0).