Skip to content

08/06/2016 Artykuły

Jak zdiagnozować uszkodzenie przekaźnika świec żarowych?

swieca_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Co to jest przekaźnik?

Przekaźnik jest to urządzenie elektromagnetyczne. Jego budowa opiera się na zasadzie działania elektromagnesu. Przekaźnik umożliwia przepływ prądu ze źródła energii (akumulatora) do danego układu (np. kierunkowskazów, świec żarowych). Rozróżnia się trzy rodzaje przekaźników: ze stykami rozwartymi, ze stykami zamkniętymi i ze stykami wzajemnie przełączającymi. Przekaźniki stosuje się w celu uproszczenia układu elektrycznego dzięki zmniejszeniu liczby przewodów.

Przekaźnik świec żarowych to urządzenie, które kontroluje i steruje pracą świec żarowych. Przekaźnik uruchamia się najczęściej po przekręceniu stacyjki na pozycję „zapłon”, a czas jego włączenia jest zależny od czujników temperatury i przez nie sterowany. Przekaźniki świec żarowych występują tylko w samochodach z zapłonem samoczynnym, dlatego że świece potrzebują odpowiedniej temperatury w komorze spalania, żeby nastąpił samozapłon dostarczonego paliwa.

Działanie przekaźnika wygląda tak, że na podstawie danych przekazanych przez umieszczony w silniku czujnik temperatury przekaźnik decyduje o czasie trwania podgrzewania świec żarowych (lub czy w ogóle jest ono konieczne). Proces podgrzewania sygnalizowany jest lampką kontrolną na desce rozdzielczej. W nowoczesnych systemach sterowanie oraz kontrola świec żarowych, które są połączone ze sobą równolegle, odbywa się za pomocą kontaktronów. W przypadku uszkodzenia świecy kontaktrony otwierają się na skutek zaniku pola magnetycznego cewki. Istnieje przy tym również możliwość optycznego sygnalizowania uszkodzenia.

Do najczęstszych przyczyn awarii przekaźników świec żarowych można zaliczyć:

1)            brak zasilania,

2)            brak połączenia z masą,

3)            zwarcie wewnętrzne,

4)            wypalenie styków sterujących,

5)            przerwę w przewodzie lub jego zwarcie.

Przyczyn może być oczywiście więcej.

 

Uszkodzenie przekaźnika świec żarowych można rozpoznać po tym, że:

1)            podczas gdy włączony jest zapłon i powinno odbywać się podgrzewanie świec, lampka kontrolna nie sygnalizuje tego lub sygnalizuje to za długo,

2)            silnik nie chce się uruchomić lub uruchamia się z trudnością,

3)            wygenerował się kod błędu,

4)            po uruchomieniu silnika występuje obfite dymienie i nierówna praca.

 

Zdiagnozowanie uszkodzonego przekaźnika:

Pierwszym krokiem, który należy zrobić w diagnozie elementów elektrycznych, jest sprawdzenie przyłączeń elektrycznych, styków i przewodów – czy nie są wypalone, utlenione przerwane bądź odizolowane.

Należy też postępować w taki sam sposób w czasie diagnozy uszkodzenia przekaźnika świec żarowych. Następnym krokiem w tej diagnozie jest sprawdzenie napięcia na wejściu i połączenia masowego (sprawdzamy wraz z bezpiecznikiem). Jeżeli istnieje taka możliwość, należy odczytać kod błędu. Kolejnym etapem diagnozy jest sprawdzenie czujnika temperatury, włącznika zapłonu (stacyjki) i lampki sygnalizującej podgrzewanie świec. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie napięcia na wyjściu przekaźnika.

Schemat diagnozy opisany powyżej jest poglądowy i dotyczy schematu przekaźnika standardowego. Należy pamiętać, że układy różnią się od siebie i są zależne od producenta – w czasie diagnozy i naprawy należy stosować się do wartości podanych przez producenta danego pojazdu.