Skip to content

29/04/2016 Artykuły

Świece żarowe

filtr-total-swiece_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Silniki wysokoprężne charakteryzują się tym, że w niskich temperaturach wymagają dodatkowego źródła ciepła, które pozwoli osiągnąć temperaturę niezbędną do samozapłonu mieszaniny powietrzno-paliwowej. W silnikach spalinowych funkcję tę przejmuje układ do podgrzewania ze świecami żarowymi, które są źródłem ciepła.

Sposób działania

Napięcie podane do świecy żarowej nagrzewa spiralę grzejną. Temperatura na zakończeniu trzpienia świecy żarowej osiąga w kilka sekund do ok. 850°C. W wyniku wzrostu temperatury ogrzewa się również spirala regulacyjna, wykonana jako termistor PTC i połączona szeregowo ze spiralą grzejną. Wraz z podwyższającą się temperaturą zwiększa się opór, a co za tym idzie, zmniejsza się pobór prądu, a zatem temperatura włókna grzejnego nie wzrasta powyżej określonej w danej świecy żarowej (temperatura inercyjna), co zapobiega uszkodzeniom i przegrzaniu. Świece żarowe, które pracują w ten sposób, określa się mianem świec żarowych autoregulujących.

 

Pierwsze symptomy świadczące o awarii układu:

• przy niskich temperaturach silnik nie uruchamia się albo uruchamia się z dużym trudem,

• po uruchomieniu silnik mocno dymi,

• silnik pracuje bardzo nierówno,

• w niektórych przypadkach zapala się kontrolka silnika.

 

Popularne przyczyny awarii świecy żarowej:

• przepalenie spirali grzejnej,

• przegrzanie rurki grzejnej,

• brak zasilania.

 

Diagnoza układu

Podczas diagnostyki usterki należy przeprowadzić podstawowe czynności:

1. Sprawdzić zasilanie na świecach żarowych, co pozwoli wykluczyć usterki w innych podzespołach układu.

2. Zmierzyć prąd; prąd początkowy dla wszystkich świec razem wynosi ok. 60 A (dla silnika 4-cylindrowego), dokładne dane można znaleźć w danych nastawczych producenta pojazdu.

3. Zdemontować uszkodzone świece żarowe; trzpień świecy żarowej (grot) pozwoli określić ewentualną przyczynę awarii czy usterkę instalacji wtryskowej paliwa.

 

 

Podstawowe przyczyny usterki świecy żarowej

1.       Stopiony lub pęknięty trzpień żarowy

• Przyczyną może być przegrzanie trzpienia żarowego na skutek zbyt wczesnego rozpoczęcia wtrysku paliwa, zanieczyszczonych dysz wtryskowych wtryskiwacza, nieszczelności lub kapania paliwa z dyszy wtryskiwacza. Należy sprawdzić i wyregulować punkt rozpoczęcia wtrysku paliwa oraz sprawdzić stan dyszy wtryskiwaczy pod kątem poprawności rozpylania.

• Zagłębienia i fałdy pojawiają się w przypadku przerwania spirali grzejnej . To samo ma miejsce przy zbyt wysokim napięciu zasilania (pomocnicze źródło prądu przy uruchamianiu), zawieszonym przekaźniku (za długi czas podgrzewania) oraz przy niedozwolonym dodatkowym podgrzewaniu. W takim przypadku należy skontrolować instalację świec żarowych i jeśli to konieczne, wymienić przekaźnik świec żarowych. W przypadku instalacji podgrzewających dopuszczających dodatkowe podgrzewanie należy zwrócić uwagę na to, aby stosowane były odpowiednie świece żarowe.

2.       Uszkodzone zakończenie trzpienia żarowego

 

• Usterka wywołana jest przez przegrzanie powodujące kruchość i pękanie spirali grzejnej w wyniku zbyt wczesnego  rozpoczęcia wtrysku paliwa albo użycia zbyt dużego momentu dokręcania podczas montażu. Powoduje to uszkodzenie izolacji cieplnej (zaciśnięcie szczeliny) i oddawanie zbyt wiele ciepła obudowie świecy żarowej, przez co spirala regulacyjna jest za zimna (oddała ciepło na obudowę) i prąd nie jest ograniczany, co skutkuje przegrzewaniem spirali grzejnej.

Moja wskazówka montażowa:

Przede wszystkim należy dokręcić świecę żarową ściśle określonym przez producenta momentem dokręcania. Niklowanych gwintów nie należy powlekać olejem ani smarem. Należy też zwrócić szczególną uwagę na dobór zalecanych świec żarowych, które muszą być dopasowane do funkcji danego układu zapłonowego.